Magyar Elder Scrolls és Mount & Blade fórum

Bejelentkezés
Név 
 
Jelszó 
    Név megjegyzése  
Post Info TOPIC: Novellaíró pályázat


Bajnok

Státusz: Offline
Üzenetek: 373
Dátum:
RE: Novellaíró pályázat


Jó lett !smile__________________


A Legnagyobb Skyrim Fan

Státusz: Offline
Üzenetek: 4530
Dátum:

Sok a pályázó!biggrin__________________


Paladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Delinard gróf elé lovagol egy katona, hogy megvédje az esetleges nyíltámadástól. Gőzük sincs, hogy az ellenfél milyen fegyvernemet választott ellenük, de legtöbben a grófot védelmezik automatikusan, hogy ha Delinard esetleg úgy dönt, akkor kereket tudjon oldani. A barna lóval azonban még be sem fordul a lord elé, a címeres körpajzzsal Qwenor már megijeszti hátasát, mire az megbokrosodik, és ledobja magáról gazdáját, akinek betöri fejét a mögötte jövő gróf fehér lovának patája.

A gróf hirtelen ötlettől vezérelve száll le lováról, és kivont karddal száll szembe a rettenthetetlen harcossal. Pengéjük szikrát hány az éjben, ahogy egyszerre csak egymásnak esnek. Közben katonáik is harcra kelnek egymással, és a párját hívó farkast, de még a dühöngő mennyboltozatot is túlharsogják vad csatakiáltásaik a tőlük tajtékzó rengetegben.

Qwenor vadállati vicsorgása eszelős vigyorra emlékeztet, miközben Delinardnak esik. Ellenfele fújtatva és dühöngve veti el a második csapást, kardjával egy kóbor lóba hasít a kitérő Qwenor helyett. A fejvadász kihasználva előnyét kalapácsütéssel tarkón vágja a kard gombjával a grófot, aki fél térdre esik eszméletét vesztve.

Delinard védelmére egy nyílpuskás katona kivont tőrével ront Qwenornak. A meglepetés ereje hanyatt veti a sárba, de lélekjelenlétét megőrzi, és a halált jelentő következő csapás teljes részletességében belassul számára, mintha pillanatra az idő is elmenekült volna a csatatérről a többi menekülővel együtt. A duzzadt, kövér esőcseppek milliárdnyi részecskére esnek szét mellette, miközben a tőr végigszalad közöttük sikoltozva, hogy egyenesen a fejvadász torkába fúródjon a lövész másodlagos fegyvere által. Ő nem tesz semmit ellene, mégis célt téveszt támadója, apró vágást ejtve csak arcán, füle mellett tűnik el a tőr a folyékonnyá vált feketeföldben.

A lövész teste, mint egy zsák, úgy zuhan holtan reá. Mikor értelme visszatér a normális kerékvágásba, két kezével megragadja a ráesett hullát, és ekkor veszi észre, hogy tűpárna lett a bátor katonából. Szarka nyilainak sokasága áll ki belőle. A maszkos nő kezét nyújtja, mire azt elfogadja, és ketten néznek az előlük menekülők után. Delinardot lóra fektetve, sebesen hagyják el a vértől és hulláktól párolgó és gőzölgő színt.

-          A lány látni akar - mondja Szarka.

Szavak nélkül is értik egymást. Oly régóta ellenfeleik egymásnak, hogy pontosan tudja Szarka Qwenornak egyes lépéseinek az okát. Tudja, hogy Qwenor saját megbízóival fordult most szembe azért, hogy ma éjjel a rend és a káosz együtt jót próbáljon tenni. Szarkát és azt a lányt védte meg ma Qwenor. Olyan régóta ellenségek egymásnak, hogy szinte már úgy ismerik egymást, mint akik halálosan szerelmesek egymásba.

Qwenor a halál torkából megtérve, fél térdre ereszkedik a haldokló mellett. Szarka, mint egy árny, követi a harcost, majd csendesen nézi kettejüket. Az ég abbahagyja pillanatra a zokogást, és utat enged a Telihold fényének, mely most glóriaként veszi őket körbe.

-          Qwenor - néz fel a kék szembogaraival lány. Tekintete túlragyogja még az esthajnalcsillagot is.

-          Eliza néz le a férfi a lányra. Szerelmem. Mindenütt kerestelek nem tudtam, hogy ezt tették veled.

-          Az élet viszont visszaadott a kezeidbe - végigsimít a férfi sebzett vállán és szívén. E szavakkal kilehelte lelkét Eliza Qwenor karjaiban.

 

                                                                                                                                Vége-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 08:27:19 AM-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 08:28:05 AM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

-          Mindenképpen. De engemet egy másik kérdés is érdekelne te hagynál meghalni egy ártatlan lányt? fejével az aléltan fekvő boszorkány felé biccent. Pokoli kínokban fetreng szegény mi megérdemeljük a poklot de szerinted ő is?

Qwenor előrébb lép egyet a szavakra, és mivel semmi támadó gesztus nem volt benne, így Szarka is megáll hátrálásában belső sugallat tanácsára. A férfi a mostanra eszméletét vesztő lányra néz. Avatatlan szem nem venné észre, de Szarka észreveszi a rezzenéstelen pofán a finom rándulásokat. Mint egy lágy szellő fújása a kietlen sivatagban, úgy válik egy pillanatra érző emberré üldözője. Utána ismét a morózus tekintet néz most már ismét ő rá.

Így van ez. Szarka egy fából készült maszk alá rejti valódi énjét. Qwenor viszont a saját arcát is álarcnak tudja használni. De lelepleződött. Szarkát kellemes meglepetésként éri most, hogy ellenfelének is van szíve.

-          Meg - nem jön ki egyből hang a torkán, ezért kicsit köhögnie kell, és mélyebb hangon folytatja: - Meg tudod menteni?

-          Mindent megteszek bólint ellenfele.

-          Kint megvárlak.

Qwenor elhalad Szarka mellett, és hátra sem nézve kilép a szakadó esőbe. A tolvaj kicsit elmélázik azon, hogy mi a fene történhetett a férfiban, de utána sebesen megszabadítja társait a kötelékektől és együtt veszik kezelésbe a haldokló boszorkányt.

Ítéletidő van, és fordult a kocka. Qwenor kint várakozik, és tűri az ég haragját magán. Mozgásra lesz figyelmes, és látja, hogy Ambean falu felől társaságuk akadt. Delinard gróf, a Swadiai Királyságtól, masírozik az enyhén meredek lejtőn fölfelé pontosan az ő irányukba. Íme, szembe kell fordulnia a Swadiai Királysággal. Ez a féregarcú gróf idefog jönni, ki tudja honnan, de tudja, hogy Szarka éppen itt tanyázik. Talán Delinard gróftól is volt egy beépített embere Szarka csapatában. Idejön a féregarcú, elkezdenek vitatkozni, majd elkezdődik a harc. Minek ezt megvárni?

Qwenor kardot ránt, baljába leemeli hátáról a pajzsát. Feltartja kezébe vett kardját, mire a fák rejtekéből előtűnnek harcosai, akiket ő maga képzett ki. Mint a folyam a hegy irányából, úgy zúdulnak le a domboldalról egyenesen Delinard gróf felé rohamozva.

Fordult a kocka. A folyó kilép medréből, és ellepi a színt Qwenor hirtelen irányváltásával a káosz pazar árvize bontakozik ki a sóhajtozó fenyvesben. Megzavarodnak a swadiai fegyveresek, és pánik fut végig az előőrsön, ahogy hirtelen rájuk tör a kérlelhetetlen harcos és maroknyi serege.-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 12:05:04 AM-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 12:10:42 AM-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 08:47:06 AM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

-          Kérlek, várj - zihál Szarka feltartva kezét. Most teljesen tanácstalanná válik itt egy nő, aki mindjárt meghal, és a fejvadász sikeresen tőrbe csalta ideiglenes menedékükön. Gyorsan körbepillant, mind a négy társára ránéz, akik kimenekítenék őt, és kicsit megnyugszik attól, hogy élnek.

Megdörren az ég, és egy villámlás megvilágítja a színt a felek között. A kopasz férfi könnyed vértben, morózus arccal figyeli a betoppanó leányzót, aki valakit felhozva idáig letett az egyik zsivány mellé. Hátán körpajzs és egy csatafejsze körvonalazódik, oldalán pedig kétkezes hosszú kard várja, hogy általa vér ömöljön az éjszakába.

A folyam Ambean faluba leszállítja Szarka holttestét, ahonnét könnyebben viheti el megbízóiknak lemészárolt porhüvelyét. A Swadiai Királyság bízta meg azzal, hogy számolja fel Szarkát és Fészkét. Önálló királyságának megtartásához vezet a tolvaj vére, amellyel a swadiaiak elismerik egyenlő uralkodónak őt. Habár ő nem gondolja magát királynak, mert csupán egy kalandor, aki Tihr városát bevetve több birtokra és követőre tett szert, akik viszont elismerik mindenkori vezetőjüknek őt. 

-          Szarka tolvajhercegnő, közel az idő - szól Qwenor mély recés hangján. Ezt szokta mondani azoknak, akikkel le akar számolni mindörökre.

-          A te időd is közel van, Qwenor drága - szól vissza, kissé felkacagva, majd hátrálni kezd a férfi elől. Egyik kezével egy nyílvesszőt ragad meg, fegyverforgató kezére pedig a szablya markolatára helyezi finoman kezeit.

Qwenor a helyén marad még. Szarka tudja, hogy Qwenornak volt ideje feltérképeznie a helyet, bárhogyan is került ő előtte ide. Nyilván sok variációt lejátszott magában érkezéséig, hogy miként fognak mozdulni, forogni és táncolni a barlangban miután kardot rántottak egymásra. Tehát az maradt esélynek, ha olyan helyre tereli a nagyfiút, ami nincs benne a tervben. Kijátszhatja-e vajon ma este a káosz a rendet?

-          Érdekel, hogy miként kerültem ide? kérdezi Qwenor, aki viszont próbálja a barlangban tartani a tolvajt, hogy a tervtől ne legyen eltérés.

Tisztában van vele, hogy Szarka ügyes harcos, gyorsan és kecsesen mozog. Az is biztos, hogy az egyik nyíl mérgezett, talán pont az, amelyikre éppen ráhelyezte bal kezét. Kettőjük harcát az döntheti el, hogy melyikük vezeti a táncot.__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Meggyötört arcú fiatal lány lenge leplekben elcsüggedve térdepel durva köveken, egy kopasz fának ágaihoz kifeszítetten megkötözve. Nem lepődik meg azon, hogy hallucinál szellemlátással többszörösen látja a környezetett de mintha egy tollas női forma egyenesen felé rohanna az Ítéletidőben. Szíve megdobban valóban közeledik valaki felé. Elhűlt tagjain valamiféle melegség fut végig, annak ellenére, hogy vihart hirdet minden sóhaja a szélnek.

Szarka eléje toppan, megragadja állát, majd kulacsából itatni kezdi a megalázottat. Nem szeretnék még összetűzésbe kerülni a helyi babonákkal jól jönne a segítséged. mondta a pap. Akkor Szarka száll szembe vele!

Talán a szerzetes is pont ezt a lépést tervezte. Ha valaki meglátja azonban, veszélybe kerülhetett volna hírneve, és búcsút inthetett volna annak, hogy Szarkát valaha is meggyóntassa. Mire a novícius az elöljáróihoz járulhatna megmagyarázni, hogy nem szerelemből és szexuális vágyból mentett meg egy ártatlan lelket, addigra már a rendből is kutasították volna talán a dögkeselyűk pletykái által. Kapóra jött tehát egy törvényen kívüli, aki elvihetett tőle mindent, és még segített is nekik benne. Cserébe nem kért mást, csakhogy tegyék meg helyette azt, amit ő fél megcselekedni.

Eloldja a boszorkány béklyóit, felsegíti az elcsüggedt nőt. A falu vezetőjétől lopott szandált a lábára adja, és gondosan befűzi neki. A boszorkány ájultan, teljes testsúlyával a tolvajra nehezedik, és hagyja, hogy kísérjék őt a kietlen rengetegen át. Egy vörös róka lopott csirkén lakmározik éppen, amikor meglátja a két embert, akik csörtetve közelednek a folyam és a sűrű felől, ezért sebesen tovatűnik a rét irányába.

A folyam hullámait az égbolt villámlásainak fénye gyönyörűen meglovagolja. Lefelé tartanak. Az utolsó lépéseket a folyóban gázolva teszik meg, hogy ne maradjon nyomuk. Ne lehessen tudni, hogy melyik irányba fordultak a bővizű forrásnál.

 Megnyílnak a mennybolt csatornái, és az éj könnyei hevesen kezdik meg kifakadásukat. Nagy hévvel esnek a kövér cseppek a földnek. Szarka fohászkodik kivételesen hogy a barlang szája ne a lejtő felé nézzen, mert akkor tovább kell állniuk. Ha tovább kell állniuk, akkor biztosan meghal, akinek az életéért kockáztatja most a sajátját.

A sors úgy tűnik, kegyeltjének tekinti Szarkát. Ugyanis a barlanghoz az utolsó szakaszokat fölfelé kell megtennie, és kifulladva érkezik meg élő terhével oldalán. Boldogan felnevet, mikor meglátja övéit parázsnál melegedni, és óvatosan leülteti Aelred mellé a boszorkányt. Azonban megdermed ezután, mert észreveszi, hogy bajtársai azért ülnek így, mert meg vannak kötözve. Hamarosan az ember nagyságú tartószikla mögül megjelenik Qwenor.-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 12:01:35 AM-- Edited by Qwenor on Thursday 28th of April 2011 12:03:32 AM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Emberei már teszik is a dolgukat. A szerencsétlen száját újra bekötözik, és már viszik is ki a házból. Az árulóval rövidesen hagyják is el az öreg települést.

A falu vezetőjét is megragadják, és kihozzák a háza elé, és egy oszlophoz kötözik.  A kikötözöttnek, sűrű szemhéjai rémülten emelkednek meg, amikor a rablóvezér közeledik felé égő fáklyával kezében. Kecses lépteivel fürgén terem előtte, és szabad kezével lesegíti a kendőt a szájából, hagyj beszéljen az öreg.

-          Boszorkányt akartok égetni? kérdezi.

-          Bizony így van mondja lihegve. Majd könyörögve így üvölt: Kérem, hagyjanak minket békében!

-          Hol van a boszorkány? kérdezi kis türelmetlenséggel hangjában Szarka.

-          Az erdő szélén van gúnyfához kötözve. Mit akarnak tőlünk? kérdezi. Felismerem magát maga Szarka. A hírhedt rabló!

-          Üvöltözni támadt kedvünk? csattan fel a nő felnevetve. Majd gesztenyebarna tekintetét a másikéba fúrja, mire az hebegve hallgat. A tűz mindent elemészt. Amiért tűzre vetettél volna egy életet, én tűzre vetem azt az életet, amit eddig éltél.

Öntörvényű, ravasz rablók és útonállók ezek. Saját kezükbe veszik a törvényt, és felgyújtják azt, ha nem tetszik nekik. Lázadó huligánok a végzet bosszúja, amit művelnek? A káosz lovasai ők, akik sötét időkben tetteikkel intő jelekké válnak? Szarka mit akar jelezni? Fáklyákat dobnak a ház tetejére, az ablakon be, és a pajtába is, miután elkötötték onnan az állatokat. A bosszú megelevenedett tüze igen hamar felcsap, és lángja felemészti a falu vezetőjének egész birtokát.

A kikötözött teli torokból üvölteni kezd éj közepén. Szarka nevetve kongatja meg a vészharangot, majd, mint egy szellem, egyszerre csak eltűnik a füstben, mintha azzá vált volna. A felriadó falusiak a kútból merített vizes vödrökkel sietnek eloltani az emésztő tűzet. Igencsak sietnek, mert a tűz könnyen átterjedhet a többi házra, és leégetheti a termést is akár. Nagy zűrzavar támad Vayejegben, amelyet a fosztogatók remekül fordítanak előnyükre.

Néhány falusinak a házába betörve sebesen öltöznek át, hogy ittenieknek tűnjenek. Egy részük, akik átöltöztek, azok itt maradnak, és majd két nap után követik a csapatot. Minél kevesebben menekülnek az éjjel, annál gyorsabban haladhatnak Szarkát és az elrabolt értékeket kimentve.

A kecses léptű tolvaj egyedül indul a boszorkányt megmenteni. Meghagyta nekik, hogy az erdőben várják meg őt a forrás mellett, egy elhagyatott barlangban. A barlangot álcázzák valamely ragadozó otthonának, és erről fogja ő felismerni, hogy hol vannak ők. Szarka sebesen rohan át a réten, bal kezével szorítva magán íjának és tegezének x alakban feszítő zsinegjeit. Ahogy a szél belekap palástjába, úgy láthatóvá válik szablyája. Egy madárijesztő a szélben, fenyegetően fordul a mellette elsiető Szarka után.__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Felkel a szerzetes öléből, az oltár felé fordul hátat fordítva így a férfinak. Hallgat, mint a templom árnyai, majd kisvártatva eltűnik bennük. A barát megpróbál szabadulni hirtelen ötlettől vezérelve, de karjait szorosan tartják a kötelek a karfához, felsőtestét a háttámlához, és bokái pedig egymáshoz vannak kötözve. Felkel valaha ebből a székből?

Szarka a sekrestyében tűnik fel Aelred csapattársa mögött, aki épp zsákjába helyezi az arany gyertyatartókat, amelyet a tabernákulum alatti szú ette szekrény alsó reteszében talált meg. Hátrapillant vezetőjükre, mert érzi, hogy elérkezett az idő, hogy megosszák egymással félelmeiket. Közben fölkel és aranyló kelyhet vesz elő a felsőreteszből. A mostanciát leveszi a tetejéről és áthelyezi egy jól látható edénybe, majd elteszi a serleget.

-          Aelred mit akartál mondani? kérdezi tőle Szarka.

-          Áruló van köztünk.

-          Ez mit jelent?

-          Azt, hogy talán már tudják, hogy itt vagyunk. Az áruló Qwenor nagyúrnak egy bajtársa, de mi azt hittük róla, hogy velünk van. Qwenor seregei úton lehetnek a falu felé.

-          Ki az áruló?

-          A nevét se tudom, de már elkaptuk. A falu vezetőjét a saját házában elkaptuk és gúzsba kötöztük, és ott ütöttük le az árulót is. Kihallgathatod, ha akarod. Én elvágtam volna már torkát, de te azt nem engedélyeznéd.

-          Így van mi nem vagyunk gyilkosok mondja helyeslően, és bólint Szarka e szavakra.

Félóra múlva Szarka kíséretének gyűrűjében megvendégelik magukat a falu vezetőjének házában, akit az árulóhoz kötöztek háttal. Ketten, mit sem tudva egymásról, néznek fel a sötét bőrvértezetű madárrémekre. Szarka int egyet, majd a csapattagok felváltva lépnek ki a helyükről, hogy pofán üssék az árulót. Majd a nő odaguggol hozzá, és lenyesi arcáról a kötést.

-          Ki vagy, féreg?

Félre fordítja fejét a kérdezett, hogy vért köpjön. Zihál és kapkodja a levegőt a rémülettől. Talán biztos volt dolgában, esetleg azt remélte, hogy sosem bukik majd le. Mikor a maszkos nő összeüti saját tenyereit fenyegetően, kiböki a választ:

-          Ealdwine - remegve beszél Szarkához. Itt lesznek hamarosan nektek pedig végetek.

-          Ezt már sokan mondták nekünk. De ma este nem is fogunk elbújni Qwenor elől. mondja ezt, majd két emberének int. Öltöztessétek rhodoki újoncnak, és adjátok el Raymund rabszolga-kereskedőnek, aki épp Sargoth városában tartózkodik híreim szerint.-- Edited by Qwenor on Wednesday 27th of April 2011 11:36:25 PM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

A megelevenedő árny végigméri a barátot. Jellegzetes hajviselettel rendelkezik, a fejtető hátsó felén nyírt kerek, kopasz folttal. Ruhája az úttól kicsit poros, de simasága és rendezettsége arra utal, hogy nem rég öltözhetett be.

-          Szép estét, atyám! csendül fel szépséges hangja, és kezeivel kioldja a barátról azt a kötést, amely nem hagyná visszaköszönni.

-          Áldás békességet, leányom! köszön vissza visszafogottabb hangon. De még nem vagyok pap. Még várok arra, hogy engedélyezzék felszentelésemet. Még várok arra, hogy meggyóntassalak, ha egyszer eleged lesz a bűneidből.

-          Akkor még várok vele válaszolja kis nevetéssel hangjában. De most nem gyónni jöttem, hanem minden kincsedért.

-          Nekem nincsen semmi kincsem. Azonban, ha az Egyház vagyoni értékeire gondolsz, felajánlhatom neked a sekrestyébe rejtett arany gyertyatartókat. A Szent Antal persely lábaihoz letett adományokból is vihettek, mert az a szegényeké. lehajtja fejét a barát, majd hirtelen nyíltan belenéz a másikéba. De más kincset is magaddal kell vinned új feladatom van számodra.

Bizonyára meglepődhetett a maszkos, mivel kis hallgatás után csípőre teszi kezét. Mulatságosnak találhatja, hogy a trónhoz kötözött novícius egyszerre csak megbízást kíván adni neki, pedig ma éjjel találkoztak először. Jobb kézre esően egy társa jelenik meg, aki figyelni kezdi őket. Észreveszi ezt, és kezével mutatja, hogy nézzen körül a sekrestyében. Amikor ismét kettesben maradnak, fegyvereit az oltárra helyezi, majd helyet foglal szórakozottan a barát lábán. Csak kislányosan ül az ölébe, nem pedig vágyat ébresztően.

-          Akkor halljuk! utasítja játékosan a megkötözöttet.

-          Tegnap érkeztem Ambean faluból. Sargoth városának püspöke megbízásából, most a városhoz és Tehlrog várához tartozó falvakhoz járok istentiszteletet tartani és keresztelni. A zsinat idejére az apátság látja el ezeket a területeket. Tegnap érkeztem, és a falubeliek ragaszkodnak egy nő máglyán elégetéséhez, mivel boszorkánynak bélyegezték meg - kis szünetet tart, és mikor látja, hogy az ölében ülő nő érdeklődő csöndben hallgatja őt, ezért fellendülő bátorsággal folytatja: - Azt akarom, hogy szöktessétek meg őt! Nem szeretnék még összetűzésbe kerülni a helyi babonákkal jól jönne a segítséged.__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Hogy jó példával járjak elő, íme egy saját írásom:

 

 

Szerda, 2011. április 27.

A szívem veled együtt vérzik

 

 

Mindannyian álarcot hordunk. Azt hiszed, hogy te nem? Lemerted valaha is venni? Nem? Én nem hibáztatlak érte, mert nekem sem sikerült.

Heves tűz lobog fel, és a máglyarakás füstje az égig szállt, gomolygó sötét füst kísérte a lélek útját a Mennyekbe. Gesztenyebarna lélektükrök csillantak könnytől a boszorkányégetésnél a kislány szemébe, aki ezen a napon lett Szarka. Nem nézett hátra, csak menekült a faluból, vissza sem nézett, csak bevetette magát az erdőbe. Sárosan, éhesen, szomjasan, és gyásztól tajtékzó lélekkel ki tudja mióta járta az ismeretlen rengeteget. Démonai elől való menekülésében, egyszerre csak egy kőben megbotlott. Egy fából készült maszkra esett, majd felkelt, és szép orcáját az álarcba temette.

Fosztogató, útonálló, hírhedt bandita, és rettegett rabló lettem ebben az álarcban. Én vagyok Szarka, a tolvajok hercegnője. Mikor majd eljön majd az én órám is személyemben csupán egy rémületes maszk tűnik le a világban?

Fekete kesztyűjében tartja az álarcot, amit kislány kora óta hord. Téglalapszerűen vannak kivájva a szemrések, az orrnak való rés, és a szájnyílás is. Mire kopogtatnak ajtaján az álarcot már arcába is húzta, és úgy néz cimborájára immár, aki figyelmeztetni jött, hogy indulniuk kell.

A Nap már elhagyta a horizontot, és társai előtt halad a madárnak öltözött rablóvezér, szépséges barna gyors paripáján. Madártollszerű vállvértje van: fekete alapon, és sötétkék árnyalatokkal díszített. Társai sötét csuklyát viselnek, és madárcsőrszerű álarcot hordanak magukon.

Egymás közelében haladnak, és így együtt alkotják a Végzet Árnyát. Így hívják a falubeliek rettegett rablócsapatukat. Az éjszakával együtt csapnak le, a sötétséget használva legnagyobb álcájuknak, csendben és gyorsan fosztogatnak.

Rejtekhelyükön hagyják lovaikat, és így haladnak sebesen Vaveyeg faluja felé. Érchang csendül fel az éjben a templomtorony torkából, mire csapata befészkeli magát a falu Lelkébe. A harangozó szerzetes épp, hogy befejezi éjféli harangjátékát, mire rablók kezére kerül, kisvártatva megkötözve és bekötött szájjal ül papi székében az oltár előtt, és tehetetlenül nézi amint a haramiák sebesen fésülik át a szent helyet kincs után kutakodva.

Előre néz, igyekezve felmérni, hogy kik lehetnek ezek. A rajtaütés ellenére nyugodtan ül, és ütemesen veszi a levegőt, hogy higgadt is maradjon. Az egyik mozgolódó árny kivehetővé válik, és bájossá válik karcsú női alakjával, amint átlendül az oltár fölött a barát előtt macskaszerűen landolva. Int a többieknek, hogy folytassák a hely átkutatását. Egy nő lenne a vezérük? Kérdezi magában a szerzetes.-- Edited by Qwenor on Wednesday 27th of April 2011 10:17:24 PM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerPaladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Most Húsvét hétfőig nem lesz még verseny, de addig is a követelmény az  - mivel a fórum, ahol nyitottam ezt, az erre kötelez -, középkori környezetben legyen a történet lehetőleg, vagy Mount and Blades ihletésű legyen a sztori. A verseny idejéig gyűlhetnek addig is a novellák! Hajrá!

Várom itt a javaslatokat, hogy mik legyenek a verseny követelményei!

Megj.: természetesen verseket is lehet írni!

518855.jpg


__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerHadvezér

Státusz: Offline
Üzenetek: 2223
Dátum:

Legyen. Csináljátok.

__________________


Paladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

Igen, csak én arra gondoltam, hogy legyen ennek külön fóruma. Ahol nincs élménybeszámoló, nincsen semmilyen más dolog, hanem csak az írásokra koncentrálás és azoknak kiértékelése az ami ebben a fórumban megjelenhet. Ez olyan lenne, mint egy újság, ahol minden lapján vagy írás, vagy kritika van. Ha erre nincsen szükség, akkor töröld nyugodtan!-- Edited by Qwenor on Tuesday 12th of April 2011 07:55:03 PM-- Edited by Qwenor on Tuesday 12th of April 2011 07:55:54 PM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerHadvezér

Státusz: Offline
Üzenetek: 2223
Dátum:

Minden írás, amit eddig a tagok alkottak az "Élménybeszámolók, leírások" topicba ment.
Nem számít, hogy regényt írt vagy csak valami rövidet.

__________________


Paladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

 

Ha megmondod, hogy hol van, akkor töröld! Itt speciálisan csak novellákkal foglalkoznánk. Ha viszont van ilyen, vagy nem kell ez, akkor nyomd meg a topic törlése gombot, vagy mit kell hozzá! smile-- Edited by Qwenor on Tuesday 12th of April 2011 09:36:49 AM-- Edited by Qwenor on Tuesday 12th of April 2011 09:40:31 AM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

SpoilerHadvezér

Státusz: Offline
Üzenetek: 2223
Dátum:

Lehet én tudom rosszul, de nincs erre nekünk egy témánk már? confuse.gif

__________________


Paladin

Státusz: Offline
Üzenetek: 254
Dátum:

Sziasztok!

Úgy döntöttem, hogy ha már ennyi jó írói vénával rendelkező tag van a fórumon, nyitok egy olyan topicot, ahol különböző novellákat írunk. A zsűri mindenki, és a versenyzők is mindenki lehet. Amikor elolvasol egy írást, véleményezned kell. Ez a feladat ezen a fórumon. Mindig megbeszéljük majd, hogy mikor mi legyen a lényeg.

A topic viszont azért itt nyílt, mert azért van egy kikötés:

Mount and Blade, vagy középkori környezet - ez mindig ki van kötve követelménynek

Egyébként pedig bármilyen ehhez kapcsolodó novelládat itt közzé teheted! Amikor verseny van, akkor a követelménynek megfelelő jellel kell jelölnöd, hogy ez most a pályázathoz tartozik.

mount-and-blade-with-fire-and-sword_screenshot_20110302205041_normal.jpg


-- Edited by Qwenor on Monday 11th of April 2011 12:04:56 AM

__________________

Explorer_(Achievement).png

Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát.
(Csernus Imre)

432446.jpg

Spoiler

«Első  <  1 2 3 4 | . oldal az 4-ból  sorted by
Gyors válasz

Kérlek, jelentkezz be, hogy gyors választ írhass.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard